Carl Zetterström  –  Publicerat

Artiklar och föredrag
Bok-kjörarn frå Revsund
En dikt som har skrivits av Berta Magnusson och som tidigare har lästs upp vid två olika prisutdelningsceremonier där författarinnan varit pristagare. Den första gången ägde rum i november 1985 i trivialskolans bibliotek på Stocke på Frösön i samband med att Kommittén för Jamtamotets bevarande delade ut den Zetterströmska medaljen för jamtsk vitterhet. Den andra gången timade i samband med den ceremoni och middag som den 3 mars 1989 avhölls med anledning av utdelandet av Jamtamots i Uppsala Hederspris till Berta.


Carl Zetterström. Jämtlands biblioteks grundare
Föredrag av Carl Vilhelm Jacobowsky vid Frösö hembygdsförenings högtid den 26 augusti 1934 (och vid Jamtamot i Uppsala 1935), publicerat i Boksamlare. Möten och minnen s. 111-122, xxxxxx 1965.


N Carl
Dikten har tidigare upplästs av Berta Magnusson i trivialskolans bibliotek på Stocke på Frösön den 6 november 1998 i samband med att Kommittén för Jamtamotets bevarande delade ut den Zetterströmska medaljen för jamtsk vitterhet till Karl-Erik Jonasson.


Om Carl Zetterströms testamente
Bidrag i Jämtlands Biblioteks Årsskrift 1942 (s.13ff), Östersund 1942.


Professor Carl Zetterström – 150 år
Bidrag av Bo Oscarsson i Jamtlands Tidning nr 2 1979, utgiven av Jamtamot i Uppsala.


Till Carl Zetterströms minne
En dikt som har skrivits av Elsa Wallén inför mottagandet den 7 november 1986 av professor Zetterströms minnesmedalj för jamtsk vitterhet. Pristagarinnan läste upp sin dikt i professor Zetterströms bibliotek, d.v.s. i Trivialskolans f.d. bibliotek, på Stocke på Frösön.


Zetterströmiana
Några upplysningar för kännedom om vår högt ärade professor Carl Zetterström.Bidrag av Bo Oscarsson i Jamtlands Tidning nr 2 1992, utgiven av Jamtamot i Uppsala.
Biografier i lexikon
Carl Zetterström
Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid, Herman Hofberg (Ny upplaga grundligt genomsedd, omarbetad och till våra dagar framförd Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist och Olof Rubenson med öfver 3,000 porträtt), del 2 (L-Ö), s. 761-762, Stockholm 1906.


Carl Zetterström. Rödön och Uppsala
Ingmar Bergström, Bidrag i HUR, s. 129-134, nr 2 1987.


Böcker
Minnen från Fjällbygden och Fyrisvall. Professor Carl Zetterström och hans tid
Sven Johan Kardell, Upsala 1886. (Se omslag till boken.) En ny utgåva kom år 1961 på initiativ av Jamtamots Hederspristagare 1974, Ragnar Ohlson, Östersund 1961.


Carl Zetterström 1767-1829. Soldatson – Professor – Donator
Harry Johansson, xxxxxx 1962.
Tidningsskriverier (två exempel)
 ÖP 1995-11-16