Carl Zetterström  –  Minnesstenen i Bye på Rödön

Minnesstenen
Stenen till minne av professor Carl Zetterström står vid födelseplatsen i Bye på Rödön, närmare bestämt mitt ute på en åker i den första gläntan på höger sida om man kommer från Rödösundet. Texten på stenen lyder ungefär:


Här föddes med. professor
C. Zetterström 1760.
Minnesstenen i Bye på Rödön
Foto: Bo Oscarsson